Izaberi jezik

enfrdeitptrues

Republika Srbija
Kancelarija za IT i eUpravu

Naši servisi

Elektromreža Srbije AD
 • Projekat arhitekture za implementaciju platforme za podršku razvoju i korišćenju usluga eUprave:

  Metodološki okvir za izgradnju IS eUprave dobijen je kombinovanjem opšteg pristupa za razvoj EA (Enterprise Architecture), TOGAF-a (The Open Group Architectural Framework) i specifičnog pristupa NGOSS (New Generation Operations Systems and Software) za razvoj domenskog EA za oblast pružanja IKT servisa i drugih usluga krajnjim korisnicima (građani, državni organi, pravni subjekti).
  Ovaj projekat je prvi korak u izgradnji EA eUprave čiji rezultat je detaljna projektna dokumentacija za razvoj softvera za podršku razvoju i korišćenju usluga eUprave. On predstavlja osnovu za implementaciju softvera koji će upravljati višeslojnim katalozima eUprave. Na Slici je dat prikaz višeslojne arhitekture definisane preko Enterprise Architect-a za koju se u projektu daju detaljni modeli podataka korišćenjem UML (Unified Modelling Language).

   

  Nad definisanim modelima podataka data je specifikacija zahteva za izradu softvera pomoću kojih će se modeli popunjavati i održavati. Za specifikaciju softverskih zahteva korišćen je:
  - UML Use Case dijagrami za specifikaciju pojedinačnih aplikacija,
  - BPMN (Business Process Management Notation) za specifikaciju procesa.
  Softver za upravljanje višeslojnim katalozima eUprave predstavlja vrh nad svim ostalim sistemima koji treba da obezbedi unificiran opis: Usluga, Servisa i Resursa, koji su razvijani u različitim tehnologijama, u različitim vremenima, od strane različitih institucija i partnera.
  Definisana arhitektura predstavlja osnov i za naredne faze razvoja platforme koje treba da obuhvate projektovanje a zatim i implementaciju dva ključna procesa:
  - Softver (framework) za vođenje razvoja novog proizvoda i servisa,
  - Softver (framework) za pokretanje i izvršavanje usluge, servisa, na osnovu podataka iz višeslojnog kataloga.